நெட்ஃபிக்ஸ் நவம்பர் & டிசம்பர் 2018 ஐ விட்டு வெளியேற அனிம் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது

நெட்ஃபிக்ஸ் வெளியேற திட்டமிடப்பட்ட அனிமேஷைப் பற்றி நாங்கள் புகாரளிக்கும்போது வருத்தமாக இருக்கிறது. அக்டோபர் மாத இறுதியில் நருடோ மற்றும் ப்ளீச் ஏற்கனவே மிகப்பெரிய தொடர்களை நாங்கள் பார்த்துள்ளோம், அது அங்கேயே நிற்கவில்லை. இங்கே ...